Κριτήρια επιλεξιμότητας για το Hospitality Fund

  • Ποιότητα σεναρίου (μέχρι 10 πόντους)
  • Προβολή της Περιφέρειας ως τουριστικού προορισμού ή ως Film Friendly προορισμού  (μέχρι 20 πόντους)
  • Βιογραφικά του παραγωγού και του σκηνοθέτη  (μέχρι 10 πόντους)
  • Υπάρχουσες συμφωνίες της εταιρείας παραγωγής με εταιρείες διανομής ή sales agents (20 πόντοι)
  • Τουλάχιστο 15 μέρες γυρισμάτων στην Περιφέρεια (20 πόντοι)
  • Διεξαγωγή των γυρισμάτων σε περιόδους χαμηλής τουριστικής κίνησης.  (μέχρι 20 πόντοι)

Σύνολο πόντων = 100